Regulamin placu zabaw

Dane ogólne: Regulamin placu zabaw

Wymiary:

Wys. – 2,15 m
Szerokość – 0,70 m
Długość – 0,05 m
Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

Kategorie: ,

Materiały:

  • Regulamin placu zabaw posiada konstrukcję z rury o 45 pomalowana jest farbami fasadowymi proszkowanymi,
  • Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej 900x500x10mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.