Piaskownica – Małgosia

Dane ogólne: Piaskownica – Małgosia (wiek 3 – 12 lat)

Wymiary:

Wys. – 0,30 m
Szerokość – 2,15 m
Długość – 2,15 m
Liczba użytkowników – 8 osób
Strefa bezpieczeństwa – 5,15×5,15m
Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

Kategorie: ,

Materiały:

  • Piaskownica „Małgosia” posiada konstrukcje ze sklejki wodoodpornej 18mm lub alternatywnie z płyt HDPE gr. 19mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.