Fundusze Norweskie

 

Tytuł Projektu
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji przyjaznych dla środowiska paneli ogrodzeniowych wytwarzanych z surowców wtórnych.

Cel Projektu
Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci ekologicznych paneli ogrodzeniowych, do produkcji których wykorzystane zostaną panele kompozytowe wykonane w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorstwem INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS.

Finansowanie
Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”.

Całkowita wartość Projektu: 10 444 659,17 PLN
Wysokość przyznanego dofinansowania: 886 749,91 EUR

Okres realizacji
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 1 lipca 2021 r.
Termin zakończenia realizacji Projektu: 31 marca 2023 r.

Postęp realizacji
Realizacja projektu została zakończona. Wszystkie zaplanowane do wykonania zadania zostały w całości zrealizowane. Osiągnięte został zakładane cele projektu.

Beneficjent
P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno

NORWAY GRANTS

PROJECT TITLE

Increasing the company’s competitiveness through the introduction to production of environmentally friendly fencing panels manufactured from recyclable materials.

PROJECT OBJECTIVE

The objectiv of the project is to introduce to the market an innovative product in the form of ecological fencing panels, for the production of which will be used composite panels made of 80% recycled materials.

Project implemented in partnership with INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS.

FINANCING

Project will be co-financed from the funds from the Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021, „Business Development and Innovation” Programme.

Total value of the project: 10 444 659,17 PLN
Total value of the grant: 886 749,91 EURO

THE PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD:

Start date of the project implementation: 1 July 2021
End date of the project implementation: 31 March 2023

PROGRESS OF IMPLEMENTATION
The implementation of the project has been completed. All planned tasks have been fully completed. The project objectives have been achieved.

The beneficiary:

P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ
Province: Łódzkie
City: Opoczno