Projekt Dotacja na Kapitał Obrotowy z dofinansowaniem UE 2020

Cel Projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty Projektu:
Nie zaprzestanie działalności Gospodarczej w okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020

Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3. Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach
Działanie 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy

Całkowita wartość Projektu wynosi: 376 811,46 PLN
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskliej: 376 811,46 PLN

Termin realizacji Projektu: w okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 r.

Beneficjent: P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ
Województwo: Łódzkie
Miasto: Sołek 5, 26-300 Opoczno