CIĄGLE SIĘ ROZWIJAMY
nowe inwestycje EXPO-DREWProjekt Dotacja na Kapitał Obrotowy z dofinansowaniem UE 2020


Cel Projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.Planowane efekty Projektu:
Nie zaprzestanie działalności Gospodarczej w okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3. Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach
Działanie 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy


Całkowita wartość Projektu wynosi: 376 811,46 PLN
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskliej: 376 811,46 PLN


Termin realizacji Projektu: w okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 r.

Beneficjent: P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ
Województwo: Łódzkie
Miasto: Sołek 5, 26-300 Opoczno

P.P.H.U. EXPO-DREW Kazimierz Pacan
Sołek 5 26-300 Opoczno
NIP: 768-162-19-29
Oddział Opoczno: P.P.H.U. EXPO-DREW
26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 197a